Antologie povídek
ze Zlatého věku české science fiction
v angličtině

Sestavili: Radomil Dojiva a Dana Stračárová

Důvody, které vedly ke vzniku této knihy, jsou dva. Tím prvním je encyklopedie Davida Pringla "The Ultimate Guide to Science Fiction" (obsahující přehled všech knih žánru SF, které byly v angličtině publikovány), odkud je zřejmé, že anglofonní čtenáři dosud neměli mnoho příležitostí dostat se k cizojazyčné tvorbě. Druhým důvodem je naše přesvědčení, že Zlatý věk české SF možná stojí za zmínku i v mezinárodním měřítku.
      Název knihy není pouze převzat od jedné z povídek. Symbolizuje také skutečnost, že Ray Bradbury byl jedním z mála angloamerických autorů science fiction, kteří v éře budování socialismu v Československu vycházeli. S mírnou nadsázkou lze říci, že před pádem Železné opony publikoval v češtině tolik titulů, kolik všichni ostatní autoři angloamerické SF dohromady. Nejednalo se přitom o žádné nevinné "rakeťárny", ale naopak o díla, která nutila čtenáře k zamyšlení. Především vydání románu 451 stupňů Fahrenheita ukázalo omezenost komunistické cenzury a současně potvrdilo, že dobrá SF může mít nezanedbatelný společenský význam, který sahá daleko za hranice žánru. Nebude proto příliš nepřesné, když prohlásím, že většina zde uvedených českých autorů vyrostla tak trochu v Bradburyho stínu.
      Na závěr dovolte připomenout jména těch, bez jejichž nezištné pomoci by se tento projekt nemohl nikdy uskutečnit. Jsou to Jeff Brown, Zdeněk Páral, Erik Piper, Zdeněk Rampas, Cyril Simsa, Jitka Skoupá, Petr Smolík a především moje žena Dana, které patří můj dík největší. Údaje pro životopisy autorů a tuto předmluvu jsem čerpal především z prací Ivana Adamoviče, Ondřeje Neffa a Jindřicha Smékala, kterým tímto také děkuji. Současně se omlouvám všem autorům, kteří také významným způsobem promluvili do vývoje české SF ve zmiňovaném období a na které se v této knize nedostalo.    

Radomil Dojiva, 21. 1. 2021