1989
- pád komunistického režimu v Československu. Znamenal nástup zcela zásadních změn v české společnosti i v SF.

 


Adamovič Ivan
(1967) - první muž na poli literární teorie žánru SF a hororu v Čechách, sběratel, encyklopedista, autor, vydavatel a překladatel. Redaktor několika časopisů včetně Ikarie, šéfredaktor stylového časopisu Živel. Autor bezkonkurenčního Slovníku české literární fantastiky a science fiction (1995) a pravidelných bibliografických přehledů vydaných knih a povídek. Žije v Praze. Více informací o jeho osobě najdete zde.

 


Akademie SFFH
- Akademie science fiction, fantasy a hororu. Vznikla při československém fandomu v roce 1995 a za cíl si dala podporu teoretické práce a domácí tvorby na poli SF. Členy akademie jsou zakladatelé čs. fandomu, držitelé Ceny Karla Čapka a jiných literárních ocenění, odborníci a sponzoři. Akademie každoročně hodnotí českou i zahraniční SF produkci, vyhlašuje a uděluje ceny v mnoha kategoriích.

 


Bratislava
- hlavní město Slovenska a druhé největší město bývalého Československa.

 


Brno
- moravská metropole, druhé největší město České republiky.

 


Cena Karla Čapka
- Nejvýznamnější česko-slovenská soutěž pro amatérské SF autory, jíž se pravidelně účastní několik stovek autorů. Pořádá se každoročně od roku 1982. Hodnocení povídek je dvoustupňové a podílejí se na něm profesionální autoři, kritici, editoři a teoretici SF, členové SF klubů a přední amatérští SF autoři. Vyhlášení vítězů se koná u příležitosti setkání Parcon. Hlavní cenou je soška Mloka, připomínající známý SF román Karla Čapka. Tato trofej je již tradičně považována za nejvyšší možné uznání na poli české amatérské SF. Vítězné práce vycházejí každoročně v knižní sbírce Mlok.

 


con
- zkratka z anglického convention, organizované setkání fanoušků SF. Na programu bývají besedy se známými autory, vědci i jinými zajímavými hosty, přednášky, projekce filmů, workshopy, burzy knih, hraní her atd. Nejvýznamější české setkání Parcon se pořádá od roku 1982. Ve světě mají cony dlouhou tradici, první se konaly už v průběhu třicátých let v USA. První celosvětové setkání Worldcon proběhlo v roce 1939 v rámci Světové výstavy v New Yorku. Od roku 1971 se pořádá například také Eurocon, mezinárodní setkání fanů z Evropy. Počet menších, oblastních nebo úzce specializovaných conů je značný.

 


Čapek Karel
(1890-1938) - autor a myslitel světového významu. V souvislosti s žánrem SF se sluší připomenout alespoň jeho hry Věc Makropulos, Bílá nemoc a romány Krakatit nebo Válka s Mloky. Dal světu slovo "robot", které poprvé použil ve své úspěšné hře R.U.R. v roce 1920. Jeho nominaci na Nobelovu cenu zmařila nacistická okupace a 2. světová válka.

 


České Budějovice
- jihočeská metropole, ve světě známá především jako sídlo světoznámé značky piva Budvar, na které parazituje americký Bud.

 


Československo
- malá země uprostřed Evropy, která díky své poloze sehrála důležitou roli v evropské historii. V roce 1918 se vymanila z německého vlivu, ale po 2. světové válce připadla k východnímu bloku a pod vedením Sovětského svazu začala budovat komunismus. V roce 1968 byla násilně obsazena sovětskou armádou, protože v tomto úsilí poněkud polevila (na protest proti tomu má mj. Jaromír Jágr na dresu číslo 68). Tento stav trval až do roku 1989, kdy došlo k nenásilnému politickému převratu. V roce 1993 bylo Československo proti vůli občanů rozděleno na dvě země ještě menší - Česko a Slovensko. Obě nyní usilují o vstup do EU.

 


Češi a Slováci ve vesmíru -
málokdo ví, že Československo je třetím státem světa, jehož občan vzlétl do vesmíru (po tehdejším SSSR a USA), čímž předstihlo i takové velmoci jako je např. Německo nebo Francie. Prvním československým kosmonautem (a celkově 87. kosmonautem světa) se stal kapitán Vladimír Remek v posádce kosmické lodi Sojuz-28, která byla první mezinárodní posádkou v rámci programu Interkosmos. Let se uskutečnil od 2. do 10. března 1978 a kosmonauté pracovali také na palubě legendárního orbitálního komplexu Saljut-6. Celková délka letu činila 190 hodin a 18 minut. Československou vlajku však poprvé vzal do vesmíru už v roce 1972 americký astronaut Eugene Cernan z posádky Apolla 17, neboť jeho rodiče pocházeli z Československa. Tato zpráva ve své době neprošla komunistickou cenzurou.

 


Dojiva Radomil
(1966) - sběratel a vydavatel, editor této antologie. Žije a pracuje v Brně. Více informací o jeho osobě najdete zde nebo zde.

 


fandom
- zde myšlen samozřejmě SF fandom, nezávislé hnutí příznivců science fiction. V obecném slova smyslu lze fandom charakterizovat jako zájmovou činnost projevující se aktivním přístupem k četbě SF a udržováním kontaktů prostřednictvím časopisů a organizovaných setkání (tzv. conů) v celé škále úrovní. Typickým symptomem fandomu jsou SF kluby, z nichž fandom de facto sestává. V jejich spontánním vzniku v USA na přelomu třicátých let sehrála svoji úlohu i hluboká hospodářská krize - pro mnohé, zejména mladé lidi znamenaly únik z trpké reality a starostí všedních dní. Český fandom se zformoval za podobné situace počátkem 80. let, kdy začaly v tehdejším Československu vznikat první SF kluby. SF literatura tehdy vycházela ve velmi omezené míře, takže jedním ze základních poslání fandomu byla výměna informací, půjčování knih, popř. vydávání nedostupných děl v samizdatu. Během několika let fandom rozšířil svoji působnost na pořádání conů, literárních soutěží (např. CKČ), vydávání vlastního bulletinu a řadu dalších aktivit. Po rozdělení Československa fandom odmítl rozdělení akceptovat a dále setrval v původním rozsahu, takže se dnes vlastně jedná o mezinárodní česko-slovenský fandom. Na jeho půdě byla v roce 1995 založena Akademie SFFH

 


fanzin
- fanouškovský časopis (také viz samizdat), nezbytná výzbroj fandomu. Termín fanzin původem z anglické zkratky "fanzine" (z "fan magazine") - dnes už akceptovaný i autoritativním slovníkem Oxford English Dictionary - vznikl v USA v roce 1941, a časem přerostl hranice SF fandomu, takže dnes se pod ním rozumějí veškeré amatérsky tisknuté časopisy.

 


Ikarie
- první a nejvýznamější český SF magazín. Vznikl v roce 1990 profesionalizací fanzinu, jehož název byl odvozen ze slavného českého SF filmu. Již od svého vzniku vychází jako měsíčník, v jeho redakci postupně pracovala i řada autorů zařazených do antologie Bradbury's Shadow.

 


Plzeň
- západočeská metropole, sídlo světoznámého pivovaru a koncernu Škoda.

 


Praha
- hlavní město České republiky i české SF.

 


samizdat
- ilegální vydávání tiskovin. Většina fanzinů a fandomových publikací vydaných před rokem 1989 byla publikována touto formou. Veškerá tiskařská a kopírovací technika byla v té době přísně evidovaná a pod důkladnou kontrolou státu. Počítače ani kopírky neexistovaly, takže se texty opisovaly na běžných psacích strojích a rozmnožovaly nejčastěji cyklostylovou technologií, která kvalitou tisku připomíná současný podprůměrný fax. Z dnešního pohledu se jednalo o amatérské, nevzhledné a mnohdy špatně čitelné publikace, které ovšem měly nenahraditelnou informační hodnotu.

 


Simsa Cyril
(1960) - Cyril Simsa se narodil a vyrůstal v Londýně. Vystudoval zoologii a poté pracoval mj. jako knihovník, kurátor v muzeu a mapový editor ve vydavatelství Domesday Book. Od roku 1992 žije v Praze. Pracuje na Fakultě sociálních věd UK, kde má na starosti výměnné studentské programy. Píše a překládá od školních let, většinou žánr SF. Jeho recenze a články se objevily v celé řadě nejrůznějších publikací (Foundation, Locus, The Encyclopedia of Fantasy...). Jeho povídky vyšly ve Weird Tales, Darkness Rising, Ideomancer, Fantasy Tales a Central Europe Review. Jeho překlady českých autorů byly otištěny v Allskin, Fantasy Macabre, Yazzyk, The Thirteenth Moon a Back Brain Recluse. Nedávno vyšla sbírka jeho povídek The Lost Tribe of Prague 6 jako e-book ve vydavatelství Hollow Hills Publishing. Zde lze najít další informace o jeho osobě. Je spolueditorem antologie Bradbury's Shadow.

 


Slovník české literární fantastiky a science fiction
(1995) - mimořádně kvalitní encyklopedie Ivana Adamoviče, která podrobně mapuje zvolenou oblast. Obsahuje úplný soupis české fantastické literatury, příslušných autorů i mnoho dalších užitečných informací. Nezbytná pomůcka každého badatele i pokročilého čtenáře.